Nie zatrzymasz jej

Album „Nie zatrzymasz jej” jest wynikiem intensyw- nej współpracy Krysa i Izabelin Studio. „To bedzie prawdziwy muzyczny roller coaster”, mówi Krys za- powiadając swoją pierwszą w pełni polskojęzyczną płytę, na którą składa się 12 wyjątkowych kompozy- cji. Utwory, które w swojej istocie i brzmieniach stara- ją się połączyć nowoczesność z klimatem dźwięków znanych nam z Izabelin Studio. Fali dobrej polskiej muzyki początków lat 90-tych, na której wypłyneli tacy artysci jak Edyta Bartosiewicz, Kasia Kowalska czy Anna Maria Jopek.

Krys postrzega tę płytę jako kontynuację swojej do- tychczasowej kariery zawodowej, w trakcie której m.in. reprezentował Niemcy na dwóch międzyna- rodowych festiwalach telewizyjnych w Vitebsku na Białorusi i Jurmali na Łotwie, spotykał się z widza- mi podczas wielu koncertów plenerowych w Polsce i w Niemczech oraz słuchaczami 12 polskich, 11 niemieckich i kilku czeskich, austriackich i szwajcar- skich rozgłośni radiowych.

Nad kompozycjami pracowało grono szalenie zdol- nych ludzi, którzy swoim talentem przyczynili sie do rozkwitu karier wielu polskich i międzynarodowych